Thursday, March 12, 2009


من دیگه نمی دوَم
اولش ازینکه دیگه دویدنم نمیومد ناراحت بودم
حالا دیگه عاشقشم
آخرش هیچی نیست، همه اش همینه که الان هست
راه برو ... گل های سر راهتو بو بکش
آخرش هیچی نیست
...
هر قدمی که بر میدارم قدم زدنی است به یاد سپردنی
×
... من خر نیستم ... اگه قبلا نمی دویدم الان نمی تونستم راه برم ... میدونم

No comments: