Friday, March 13, 2009

دیگه نوشابه نمی خورم

1 comment:

اويس said...

دلستر و ايستك ليمويي بخور ...
خداييش واسه تنوع بهترين انتخابه
;-)