Friday, January 15, 2010

کیفر شناسی

کسانی که در جامعه دارای مقبولیت و معقولیت بیشتری هستند و گرایش به جرم شون هم زیاد است از خطرناک ترین ها هستید
کسانی که دارای مفبولیت اجتماعی نیستند و به جرم هم کمتر گرایش دارند کم خطرناک ترین اند
و کسانی که گرایش به جرمشان زیاد و مقبولیت اجتماعی شان کم است به راحتی قابل شناسایی اند و از نظر خطر متوسط هستند
-
اکثر شماهایی که وبلاگ منو میخونید جزو گروه اول هستید! به خانواده هاتون اطلاع بدید قبل از اینکه دیر بشه
:p