Saturday, February 27, 2010

یه سال تا کنکورم مونده
باس بخونم
او مای گاد
ایت استارتد آل ردی
ایف آی دونت دو یت نو آی ویل نور دو ایت
آی ویش آی کود بی مور پراکتیک اند افیشنت

No comments: