Thursday, March 04, 2010

دیروز 12/12/88 واسه ما بود و 3/3/2010 واسه اونا
حیف شد که این 12/12 و 3/3 ایی رو که افتادن رو هم رو نتونستم با کسی جشن بگیرم
زنده باد چهارشنبه ها

No comments: