Monday, August 09, 2010

اولین کادو ی تولدم رو گرفتم
یه پیرهن سبز و ناز
ازین لختی بی ناموسیا
از یه دوست خوب
یه دوست قدیمی
دوستای قدیمی چه خوبند

No comments: